Bestuur


Met ingang van april 2023 is de bestuurssamenstelling als volgt:
voorzitter vacature
secretaris Anne Boelsma
penningmeester Wim Bloem
bestuurslid, algemeen ondersteunend Agnes de Winter
bestuurslid, algemeen ondersteunend Willeke Luijendijk
bestuurslid, algemeen ondersteunend Tonneke van der Putte (ad interim)
(adviserend) bestuurslid namens Centrum
voor Kunstzinnige Vorming Zinder Educatie
(nader in te vullen)