Het orkest steunen ...hoorn en harp
Geen enkele culturele amateurvereniging in Nederland kan het stellen zonder steun van buiten af. Wij ook niet. Velen beseffen inmiddels de grote waarde van het Betuws Symfonie Orkest voor het culturele leven in het Rivierengebied en zijn bereid om het orkest financiële ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om subsidies van overheidsinstellingen, sponsorbijdragen en bijdragen van donateurs. .


donateurs
Steeds meer belangstellenden en concertbezoekers zijn bereid het orkest te steunen.
Ook u, de websitebezoeker, kunt donateur worden door een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 25,00. U ontvangt dan twee keer per jaar onze nieuwsbrief en u krijgt reductie op de toegangsprijs van onze concerten.
U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden of per e-mail: info@betuwssymfonieorkest.nl .


subsidies
Het orkest ontvangt al jarenlang geregeld subsidie van diverse gemeentes in de regio zoals Tiel en Geldermalsen. Met instellingen op het gebied van kunstonderwijs zoals Zinder Educatie in Tiel en Kunsteducatie Culemborg (K.E.C.) hebben wij overeenkomsten afgesloten, waardoor wij van hun faciliteiten gebruik kunnen maken. In ruil daarvoor worden hun gevorderde muziekleerlingen in de gelegenheid gesteld om kosteloos aan ons orkest deel te nemen.


sponsors
Diverse instellingen en bedrijven in de regio hebben ons in de afgelopen jaren financieel willen steunen. Vaak bestelden sponsors bij onze concerten een aantal toegangskaarten om deze aan medewerkers en zakelijke relaties beschikbaar te stellen.
Ook is het meermalen voorgekomen dat het orkest op uitnodiging van een sponsor een compleet concert verzorgde. Zo'n "sponsorconcert" kan dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Schouwburg Agnietenhof maar ook trad het orkest wel eens op in een bedrijvenpark in een showroom, waar te midden van de nieuwste luxe automodellen het concert voor vier hoorns en orkest van Schumann klonk.
De hieronder afgebeelde flyer sturen wij u op verzoek graag toe.