Ereledenereleden" In 2003 werd Frits van Dijk benoemd tot erelid van het orkest. Hij was reeds kort na de oprichting in 1984 betrokken bij het Geldermalsens Kamerorkest, was vele jaren bestuursvoorzitter en klarinettist en had een groot aandeel in de organisatie rond de fusie met het Tiels Kamerorkest in 1996.
Eveneens in 1996 was hij de initiatiefnemer tot de eerste buitenlandse reis van het orkest.
Hoewel hij al een aantal jaren feitelijk geen deel meer uitmaakt van het orkest, is hij voor het orkest en voor het bestuur nog altijd actief als adviseur en organisator. Ook onderhoudt hij mede de contacten met bijvoorbeeld sponsors.

Op 18 maart 2017 werd Henk Haitjema (1932-2020) tot erelid benoemd. Hij was altviolist in het Tiels Kamerorkest sinds de oprichting in 1974 en was later bestuurslid. In deze hoedanigheid was hij betrokken bij de fusiebesprekingen met het Geldermalsens Kamerorkest in 1995-1996. In juli 1996 was hij een van de ondertekenaars van de notariële verenigingsakte van het B.S.O.
De benoeming tot erelid volgde op zijn besluit in februari 2017 om vanwege zijn leeftijd te stoppen als lid van het orkest.
Henk Haitjema overleed op 11 februari 2020.